AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

        1   2   3   4      

 

29 March 2011

Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia

Universitatea Valahia din Târgovişte, în calitate de solicitant, împreună cu S. C. Infogrup SRL din Giurgiu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu şi S. C. SIVECO Romania SA Bucureşti, în calitate de parteneri în cadrul proiectului de grant "Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea Sud-Muntenia", anunţă lansarea oficială a proiectului.


 

28 February 2011

Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii

Universitatea "Valahia" din Târgovişte, în parteneriat cu Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu, SIVECO Romania SA şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE), derulează activităţile specifice proiectului "Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii", în baza unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic din fiecare judeţ.


 

29 January 2011

4830 de tineri vor beneficia de traininguri gratuite

Romanian version only

Proiect cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTEŞTE ÎN OAMENI!


 

25 January 2011

Competenţe informatice prin proiectul TICFIN derulat de Institutul Bancar Român

Romanian version only

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 3: "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2: "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: "Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii - TICFIN"
Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/53966
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Competenţe informatice prin proiectul TICFIN derulat de Institutul Bancar Român


 

10 November 2010

Launch of the project "Alternative professional training using IT solutions - a solution for reconversion of labor force in the mining industry"

Launch of the project "Alternative professional training using IT solutions - a solution for reconversion of labor force in the mining industry"


 

12 October 2010

1,700 women will participate in the project "Equal opportunities for successful careers"

The project aims at increasing women's employment opportunities and ensuring equal opportunities at the work place


 

29 September 2010

Launch of the strategic program "Rural Entrepreneur"- co-funded by the European Social Fund

Launch of the strategic program "Rural entrepreneur"- co-funded by the European Social Fund.


 

26 August 2010

1050 unemployed from the regions South Muntenia and South West will participate in professional training programs

EUROPEAN SOCIAL FUND
Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 - 2013
 
Priority Axis no. 5 "Promoting active measures for employment"
Major field of intervention 5.1 "Development and implementation of active measures for employment"
Project title: Development of professional skills for reinsertion of unemployed into active life in the regions South Muntenia and South-West 
Contract no.: POSDRU/ 82 / 5.1 / S / 59274 
"Project cofinanced from the European Social Fund through the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 - 2013 "Invest in people!"

1050 unemployed from the regions South Muntenia and South West will participate in professional training programs


 

4 August 2010

A new career - another professional chance!


 

25 June 2010

Setting up of the Romanian subsidiary of the Technological Platform Networked European Software and Services Initiative (NESSI Romania)

SIVECO Romania is one of the initiators of the NESSI Romania platform


        1   2   3   4