AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Materiale pentru versiunea 4.0.1.5

Administrare
Acest tutorial ajută în procesul de administrare al aplicaţiei.
Crearea contului
unui profesor
(Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Crearea contului
unui elev (Se deschide intr-o fereastra pop-up.)
Crearea directorului de
lucru pentru profesor
(Se deschide intr-o fereastra pop-up.)

Configurarea sălii de clasă
Acest tutorial ajută în procesul de configurare a sălii de clasă de către profesor.
  Crearea sălii de clasă (Se deschide intr-o fereastra pop-up)   Test pentru verificarea noţiunilor de bază pentru Configurarea sălii de clasă (Se deschide intr-o fereastra pop-up.)  

Crearea lecţiei
Acest tutorial ajută în procesul de creare a unei lecţii de către profesor.
Crearea pachetului de lecţie (Se deschide intr-o fereastra pop-up) Introducerea resurselor
lecţiei (Se deschide intr-o fereastra pop-up.)
Crearea componentelor lecţiei (Se deschide intr-o fereastra pop-up.) Test pentru verificarea noţiunilor de bază pentru Crearea lecţiei
(Se deschide intr-o fereastra pop-up.)

Predarea lecţiei
Acest tutorial ajută în procesul de predare a lecţiei de către profesor.
Lansarea lecţiei
(Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Lansarea componentelor
lecţiei (Se deschide intr-o fereastra pop-up.)
Parcurgerea
lecţiei de către elev
(Se deschide intr-o fereastra pop-up.)
Parcurgerea testului de către elev
(Se deschide intr-o fereastra pop-up.)
Test pentru verificarea noţiunilor de bază pentru Predarea lecţiei (Se deschide intr-o fereastra pop-up.)

Crearea unui test
Acest tutorial ajută în procesul de creare a unui test de către profesor.
Pregătirea lecţiei
în vederea creării
testului (Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Crearea propriu-zisă a testului
(Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Crearea problemelor din cadrul testului
(Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Test pentru verificarea noţiunilor de bază pentru Crearea unui test
(Se deschide intr-o fereastra pop-up.)

Editoare AeL
Acest tutorial ajută în procesul de editare a formulelor ştiinţifice (matematice, chimice) şi a schemelor electrice (fizică).
MathMedia Editor (Se deschide intr-o fereastra pop-up) ChemMedia Editor (Se deschide intr-o fereastra pop-up) ElectroMedia Editor (Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Test pentru verificarea noţiunilor de bază pentru Editorul MathMedia (Se deschide intr-o fereastra pop-up.) Test pentru verificarea noţiunilor de bază pentru Editorul ChemMedia (Se deschide intr-o fereastra pop-up.) Test pentru verificarea noţiunilor de bază pentru Editorul ElectroMedia
(Se deschide intr-o fereastra pop-up.)

Secretariatul
Lucrul cu modulul de secretariat.
Definirea organizaţiei şcolare
Partea I (Se deschide intr-o fereastra pop-up) Partea II (Se deschide intr-o fereastra pop-up) Partea III (Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Crearea contului unui profesor
Partea I (Se deschide intr-o fereastra pop-up) Partea II (Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Crearea contului unui elev
Partea I (Se deschide intr-o fereastra pop-up) Partea II (Se deschide intr-o fereastra pop-up)
Generarea orarului (Se deschide intr-o fereastra pop-up) Crearea şi editarea unei clase (Se deschide intr-o fereastra pop-up)