AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Hydrosphere

Romanian version only

.
Reusable Learning Object Name Lesson Part
Circuitul apei în natură   (1)
Elementele hidrografice ale unui râu   (2)
Tipuri de reţele hidrografice   (3)
Sursele de alimentare ale unui râu   (4)
Principalele fluvii ale Terrei   (5)
Fişă de evaluare. Completaţi spaţiile libere   (6)
Evaluarea rezultatelor învăţării   (7)