AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Derivaţi halogenaţi

.
Numele obiectului de învăţare reutilizabil Nr. părţii
Variaţia punctelor de fierbere   (3)
Reacţia de hidroliză a compuşilor halogenaţi în prezenţa azotatului de argint   (8)
Proprietăţile chimice ale derivaţilor halogenaţi   (9)
Derivaţi organo - magnezieni   (10)