AeL ISTeEurope Awards WSA ICT IPMA IT-Excellence Award
SIVECO Romania

Teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange

.
Numele obiectului de învăţare reutilizabil     Nr. părţii
Teorema lui Fermat   (1)
Observaţii la teorema lui Fermat   (2)
Teorema lui Rolle   (3)
Consecinţele teoremei lui Rolle   (4)
Teorema lui Lagrange   (5)
Şirul lui Rolle   (6)
Test grilă pentru evaluarea cunoştinţelor   (7)